Комисии по направления

Печат
AddThis Social Bookmark Button

КОМИСИИ ПО РАЗЛИЧНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ
за провеждането на честванията на 100 годишнината
от откриването на погребението на кан Кубрат и
строителството на Мемориалния комплекс в с. Мала Перешчепина, Полтавска област, Украйна


1. За културно-музикалната програма:
- Грамматик Юрий
- Лимар Ива
- Залогина Весела
- Паскалев Паскал
- Петков Сергей
- Оскома Анатолий
- Димитрова Евгения

2. За информационното съпровождане:
- Симеонов Симеон
- Димитрова Евгения
- Александров Теодор
- Шлафер Михаил
- Карабанова Дина
- Мунин Георги
- Дон Мая
- Аскаров Риф
- Пейчева Олга
- Кирчев Кирил

3. За научно-практическата конференция:
- Мунин Георги
- Стоянов Василий
- Вертегель Андрей
- Супруненко Александр
- Фасий Геннадий
- Узунов Веселин

4. За връзките с държавните агенции:
- Габер Николай
- Христов Дмитрий
- Мунджукова Райна
- Момчев Иван
- Киссе Антон
- Страхилов Максим
- Валеев Эмир
- Грамматик Юрий
- Павлов Пламен

5. За сътрудничеството с международните български организации:
- Момчев Иван
- Страхилов Максим
- Спасов Румен
- Залогина Весела
- Димитрова Евгения

6. За търсенето на източници за финансиране:
- Габер Николай
- Валеев Эмир
- Спасов Румен
- Христов Дмитрий
- Киссе Антон
- Страхилов Максим
- Момчев Иван
- Грамматик Юрий

7. За приемането и настаняването в Украйна:
- Карабанова Дина
- Роглев Христо
- Стамболов Николай
- Кирчев Кирил
- Мунин Георги
- Спасов Румен
- Симеонов Симеон
- Коцюбинская Любовь
- Бурлакова Лилия

8. За транспортното осигуряване:
- Стамболов Николай
- Спасов Румен
- Кирчев Кирил

9. За организацията и провеждането на бизнес-форума:
- Иликчиева Екатерина
- Козырев Руслан
- Абажер Иван