КЪМ ЗАВЕТА

По стъпките на Кубрат и Аспарух

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ДУХОВНИ ДОКТРИНИ В БЪЛГАРСКИЯ ДУХ

Е-мейл Печат
Съдържание на статията
ДУХОВНИ ДОКТРИНИ В БЪЛГАРСКИЯ ДУХ
Страница 2
Страница 3
Всички страници
AddThis Social Bookmark Button

Откъси от бъдеща книга
Автор Иван Момчев

Когато някой иска да ти отнеме силата,
трябва да имаш извор на живи води...


Ето три по-скоро резюмиращи откъса от моя бъдеща книга, във втората част на която ще стане дума за Богомилство и за Дъновизъм – върху които работя. Тези две, а те са общо пет – заедно с Небесната вяра, Зороастризъм и Орфеизъм – са духовните доктрини, които според мен се родеят и изграждат хилядолетния български дух.
Защото ние отдавна сме в света и българският дух блести. Да го преоткрием и очистим!

Твърде добре ни познават от античния и средновековен свят! Още древните китайци са имали вземане-даване с нашите предци. Те и досега си служат с един стар йероглиф. Йероглифът ,,ба̀о” – на китайски значи ,,барс” и стои на гърдите на воините. С ,,ба̀о” китайците изобразяват още ,,шаманизма”, т.е. духовност, връзка с висшите сили носители на знанието. Той означава и ,,барсове-конници /юначни воини на кон/". Със същия йероглиф в съвременния китайски се обозначават и българите.

Защо все подминаваме същността на вписаните в златните страници български приноси, защо все изпускаме нишката и се кланяме на чужди богове? Там, откъдето през хилядолетията са преминали българите, са оставяли, както градища и култура, които могат да се видят и пипнат, така и висши духовни енергии – проекциите им дишат определящо и мощно в т. нар. цивилизован свят и днес. В многовековните български духовни селения съществуват органика и знаци за явления, предхождащи и основополагащи т. нар. велики цивилизации.
Предлагам откъси и кратък обзор на някои религиозни пътища, които очертават българската духовна традиция от Изток на Запад (където през вековете са минавали българите) и на някои техни проекции, дошли до наши дни, благодарение на озарените умове на столетията. Старал съм се да избягвам натрапчиви квалификации и да се стремя към коректност на фактите, съжденията и източниците. Също и към спазването на известна хронология, доколкото тази деликатна, сложна и до безкрайност тълкувана материя позволява. Защото, както казва П. Успенски: ,,...хората разполагат с четири пътя, водещи към Неизвестното, четири форми за разбирането на света: религия, философия, наука и изкуство. Те обаче много отдавна са се разделили една от друга. А самият факт на това разделение показва тяхната отдалеченост от първоначалния източник...”
Убеден съм, че повече от всякога е наложително да преосмислим основанията на своите нравствени и национални ценности. И най-сетне да се пробудим за мисия. Защото всеки народ е божи народ и има мисия на тази земя. И както често се цитира Шигьоши Мацуяма: “Българската средновековна култура е сред седемте цивилизации в историята на човечеството, играли отговорна роля с мисията си на свързващо звено между Изтока и Запада.”
Ние оцеляваме и съществуваме в Европа.
В миналото. В настоящето. И в бъдещето.
На света и на Вселената.
Ние – българите.

НЕБЕСНАТА ВЯРА

Този разказ няма амбицията да е религиозен, нито научен труд. Той е почерпан от паметниците на древността и ,,паметта на поколенията”, както и от трудовете на някои интерпретатори отсам и оттатък Черното море. Целта му е да доведе до най-широк кръг от български читатели едно отдалечено във времето, но съпътстващо и родно и неведнъж спасително познание за слънчевия и жив организъм на световете и човеците.
Иде реч за изначална, древна, чудна и светла космо-хармония. И най-вече за дълбоко изстраданата априорна нравственост на нашите деди, толкова липсваща в съвременния ни свят, разпъван от кризите на светогледа и залутан по кървавите кръстопътища на човещината.
Християнството, ислямът и будизмът се основават на крайния идеализъм и разглеждат Духа като абсолютна ценност, а земния живот – като низше явление. За тези религии всички хора са равни пред Бога. Те противопоставят на реалния живот рай или нирвана, лишени от противоречия, а следователно и от движение. Много преди тях Небесната вяра утвърждава ценността на реалния живот и представлява цялостен мироглед, прадревна философия на духа, която диша между двата крайни мирогледа на идеализма и материализма и е категорична апология на реалния свят. Защото за Небесната вяра истината е в равновесието на противоположностите, а хората, природата и боговете са съизмерими и допълващи се величини. Тя издига идеята за безсмъртието на душата, което се постига не с отшелничество или йога, а с хероизъм и саможертва. Но не в името на ,,Аллаха”, а като награда за преданост към рода. В същото са вярвали и траките. Те не оплаквали своите мъртви царе и герои, а с бойни игри и надбягвания, с буйни коне, златни колесници и веселие ги изпращали в задгробния свят. Защото там те ще получат блаженство и заслужено безсмъртие – за всеки воин на Доброто.
Доброто и Злото. В Небесната вяра тези митически императиви и спътници на човечеството имат по-особени измерения, отколкото в наложената сега адамическа (афро-азиатска) парадигма. Кардинален принцип на Небесната вяра е идеята за всеобщото равновесие като основен закон на битието. То (всеобщото равновесие) се проявява в отношенията между всички неща: светлото и тъмното, активното и пасивното, топлото и студеното, горното и долното, висшето и низшето и пр. В Небесната вяра доброто е запазването на равновесието, а неговото нарушаване е – злото. Злото е именно нарушаването на вселенското равновесие и не води до нищо друго, освен към гибел. Злото е лъжа, проявяваща се във всеки стремеж към творческо действие.
Защото основен закон на всяко творческо действие е различието (разликата, неравенството). За да може да твори, една сила се нуждае от разлика в потенциалите. Затова лъжовното равенство е невъзможно.
Характерно за сакралната българска държава в древността е пряката връзка между Бога и Царя-Жрец, който е проводник и носител на Силата и на Духа. Т. е. низхождението на Божественото на земята ставало чрез посредничеството на Богопомазания и Посветен в религиозните мистерии владетел. Преданията и древните историци разказват, че първите държави са били управлявани от Богове, после от полубогове. Накрая ги заместили хора, но те били задължително помазани с Божието благоволение. Това идва да покаже, че Божественият (Небесният) план е пренесен на земята. В Махабхарата има редове, които разказват, че царят на българите-балхики бил ,,първият от всички земни царе”, който “получил царството си на земята при своето раждане”. Има мнения, че хилядолетната устойчивост на българския етноним и народа ни се дължи на монархическата традиция, произлизаща от древната религия на българите. Хилядолетия начело на държавата и на нейните поданици е стоял Канасюбиги - ,,От Бога поставен”, който задължително бил от царски род и бил вихтун –,,предопределен”. Властта се предавала по наследство, защото канасюбиги и наследниците му притежавали Оренда-,,Божествена енергия”. Владетелят бил Върховен Господар и Жрец. Той стоял начело на четирите съсловия – колобрите (жреците), боилите (висшата аристокрация), багаините (средното войнство) и обикновените българи. Вместо лъжовно равенство, е имало справедливост – в държавата никога не са били прилагани робство и феодална зависимост, всички били свободни хора, носели оръжие и участвали във войската. Завладените народи били преселвани по границите на саракта, за да изберат свободно своята съдба. Византийски историци пишат, че българите почитали ,,справедливостта и законността” и ,,градовете и народите се присъединявали към тях доброволно”. Българските титли и звания са пряко производни от ,,Бог” – от староб. ,,Бага” и санскр. ,,Бхага”: ,,ичиргу багаин”, ,,багатур багаин”, ,,юк багаин” и пр.
Божието царство и Небесната йерархия били вградени в структурата на държавната, военна администрация и в семействеността на българите, начело с Владетеля-Божи пратеник на земята.
Древната българска държавна, военна и семейна йерархия хилядолетия копирала Небесната. Имало е хармония и ред, които толкова липсват на съвременните българи…Bulgarian English Macedonian Romanian Russian Ukrainian

ОРГАНИЗАТОРИ "КУБРАТ- 105" 2017:

Банер
Банер
Банер
Банер

Кратки новини

ПОСТЪПИЛИ ДАРЕНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012-2014

 

25 юни 2014 г.

Постъпиха 1'000 лева от Държавно предприятие «Транспортно строителство и възстановяване» (България).

 


 

19 май 2014 г.

Постъпиха 2'000 лева от «Пристанище Бургас» ЕАД (България).

 


 

10 март 2014 г.

Постъпиха 650 евро и 1'900 украински гривни от Посолството на Р България в Украйна (г. Киев, Украйна):

 
«Пристанище Бургас» ЕАД дари 2'000 лева за изграждането на Мемориала

Постъпиха 2'000 лева от  «Пристанище Бургас» ЕАД (България).

port-burgas.bg/

      

 

 
ДП «Транспортно строителство и възстановяване» дарява 1’000 лева за изграждането на Мемориала

Държавно предприятие «Транспортно строителство и възстановяване» на свое заседание на УС на 26.03.2014г., протокол №193 взе решение да бъде отпусната финансова помощ в размер 1'000 лева за подпомагане изграждането на мемориален комплекс «Хан Кубрат» на територията на украинското село Мала Перешчепина, Полтавска област, Република Украйна.

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ ДП «Транспортно строителство и възстановяване»
София 1271, ул. «Кирил Благоев» №14
тел. +359 2 938 26 82
www.tsv-bg.com

 
650 евро и 1’900 украински гривни от Посолството на Р България в Украйна

Постъпиха 650 евро и 1'900 украински гривни от Посолството на Р България в Украйна (г. Киев, Украйна):

 
Община Каспичан дари 138 евро за изграждането на Мемориала

Постъпиха 138 евро от Община Каспичан (България).

www.kaspichan.org/

 
Община Мездра дари 1'000 евро за изграждането на Мемориала

Постъпиха 1'000 евро от Община Мездра (България).

        

                  mezdra.bg/

 
Община Смядово дари 200 лева за изграждането на Мемориала

Постъпиха 200 лева от Община Смядово (България).

            smyadovo.bg/

 
Общинският съвет в Мездра дарява 1’000 евро за изграждането на Мемориала

Общинският съвет в Мездра подкрепи призива на Международния благотворителен фонд «Хан Кубрат» за даряване на средства за изграждането на Мемориален комплекс край село Мала Перешчепина, Полтавска област, Република Украйна. Това стана на ноемврийската сесия на местния парламент, на която бе решено общината да отпусне за реализиране на родолюбивата инициатива левовата равностойност на 1’000 евро. Предложението е на председателя на местния парламент инж. Делян Дамяновски.

mezdra.bg/

 
Дарител преведе на сметката 250 евро

Постъпиха 250 евро от г-н Стоян Найденов (гp. Бургас, България).

 
Община Пловдив дари 770 евро за изграждането на Мемориала

Постъпиха 770 евро от Община Пловдив (България).

 
Дарител преведе на сметката 1’000 гривни

Постъпиха 1’000 украински гривни от г-н Петър Бакоев (г. Киев, Украйна).

 
Дарител преведе на сметката 500 гривни

Постъпиха 500 украински гривни от г-н Георги Цанков (г. Киев, Украйна).
Плащането беше направено с банкова карта с помощта на сайта.

 
700 евро от Посолството на Р България в Украйна

Постъпиха 700 евро от Посолството на Р България в Украйна (г. Киев, Украйна):

г-н Красимир Минчев - 200 евро Посланик на Р България в Украйна г-н Красимир Минчев
г-н Пламен Бунзин - 100 евро Пълномощен министър в Посолството на Р България в Украйна
г-н Звездомир Пенков - 100 евро Съветник в Посолството на Р България в Украйна
г-н Петър Танев - 100 евро Съветник в Посолството на Р България в Украйна
г-н Павел Страхилов - 100 евро Търговски съветник в Посолството на Р България в Украйна
г-н Илия Веселински - 100 евро - охрана в Посолството на Р България в Украйна

 
Дарител преведе на сметката 10’000 гривни

Постъпиха 10'000 украински гривни от г-н Иван Плачков (г. Киев, Украйна).

 
Дарител преведе на сметката 25’000 гривни

Постъпиха 25’000 украински гривни от г-н Виктор Нотевски, почетен консул на Република България в Украина (г. Киев, Украйна).

 
Дарител преведе на сметката 500 евро

Постъпиха 500 евро от г-н Асен Ташев (България).

 
Дарител преведе на сметката 2’500 щатски долара

Постъпиха 2’500 щатски долара от г-н Димитър Георгиев, почетен консул на Украина в България (г. Пловдив, България).

 
Дарител преведе на сметката 500 гривни

Постъпиха 500 украински гривни от г-жа Румяна Върбанова, сътрудник в Посолството на Р България в Украйна (г. Киев, Украйна).

 
Дарител преведе на сметката 1’000 гривни

Постъпиха 1'000 украински гривни от г-н Сергей Кристев (г. Киев, Украйна).

 
Дарител преведе на сметката 1’000 гривни

Постъпиха 1’000 украински гривни от Първия секретар на Посолството на Р България в Украйна, ръководителя на консулска служба г-н Христо Недев (г. Киев, Украйна).

Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 641740

Кой е тук

В момента има 50 посетителя в сайта

Модул за търсене

You are here: БЛОГ / статии, мнения и др. без цензура / ДУХОВНИ ДОКТРИНИ В БЪЛГАРСКИЯ ДУХ