Печат
AddThis Social Bookmark Button

Постъпиха 1021 евро от Националната Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България (НАПОС-РБ).