МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС «КАН КУБРАТ» (АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ)

Печат
AddThis Social Bookmark Button

Идейният проект на Мемориалния комплекс в чест на кан Кубрат в с. Мала Перешчепина, Полтавска област, Украйна.
Автори: Юрий Петрук, Румен Спасов, Оксана Саливон.

Идеята на мемориалия комплекс се базира на легендата за завета на кан Кубрат към синовете му - винаги да се държат заедно, да не се разделят, да бъдат силни и да не разрушават държавата, която той е създал.

Мемориалният комплекс се състои от централна композиция и фонова информационна стена.
Централната композиция се състои от пет полуарки, разположени на хълм, съединени в горната част с пръстен. Всички елементи на централната композиция имат символично значение:
- хълмът с тревата - това е типичен метод за погребение от VII век;
- петте полуарки - петимата синове на кан Кубрат;
- фиксиращият пръстен изобразява пръстенът на Кубрат с монограм - това са събраните заедно Кубратови синовете, основната тема на завета на великия владетел.
В центъра е разположен паметникът.
Фоновата информационна стена се състои от две части: горелеф и плоска стена.
На плоската стена е разместена историческа справка за създаването на Велика България, основополагащата роля на кан Кубрат и синовете му.
Горелефът служи за засилване на смисловото възприемане на значимите исторически събития от VII век - дейността на великия владетел кан Кубрат, сцени от живота на прабългарите.

Беше утвърдена концепция за поетапно строителство на комплекса:

  1. Благоустрояване на мястото на погребението, укрепване на могилата, строителство на арка при входа на гората и пътечка към могилата.
  2. Строителство на религиозни храмове.
  3. Строителство на хотел със 100 стаи и ресторант.

Ориентировъчната стойност на работите и материалите по първия етап е около 250’000 евро.